Home

Puppy-training

Veel tijd en aandacht voor de socialisatie van uw pup.

Training op een positieve manier.
Zowel theoretische als praktische informatie.
Voldoende ruimte om vragen te stellen.
Er wordt binnen in de trainingshal getraind.

Elke eerste week van het nieuwe kwartaal
start er een nieuwe puppy-training, maar 
tussentijds instromen is ook een mogelijkheid.

Tijd: 19:00 –20:00
Duur: 10 weken
Kosten: € 115,-

 

Nieuws

Woensdag 8 maart geen training
i.v.m. Crufts, 
woensdagmiddag --> dinsdagmiddag

Maandag 13 maart geen training
i.v.m. Crufts

17 & 18 juni
Showhandling Weekend 2017

21 december
Santa Claus Cup 2017